Bedrijfsnaam - Bedrijfsboodschap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/4   3/9
 
  
Op heden 12/10/2012 werd een door mij bekostigd bord uit mijn voortuin
staande op miniumum 4 meter van de boordsteen van de rillaarsebaan
gestolen. Zijn de heilige pater en de silicoon zo radeloos ?
(oh ja voor de alibi's tussen 10u30 en 12u45)(klacht gezien het vervolg en
de connecties hahaha)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat het multidisciplinair eindrapport van 12/7/2012 van de SBGW
vernietigend is voor het huidig bestuur/beleid
zwijgt ook de oppositie (die het in haar bezit heeft) in alle talen :
voorakkoorden nietwaar (gesloten in de 's ????) :: 
(en daarop stemmen op 14/10 hahaha)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank U Aarschottenaar voor het globale stemresultaat.
(de wanbeleidwinden hebben resultaat opgeleverd).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waar zijn die handjes.tif (TIF — 711 KB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pest die bericht over pest
of
Cholera die bericht over pest
het resultaat blijft hetzelfde :
Pest
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Drie jaar en zelfs een"gespecialiseerde advocaat" en een
"gespecialiseerde dienst" kan niet vinden wat er trouwens
niet was.
Ontslag 8-9/6/2009
Het Nieuwsblad (auteur Inge Bosschaerts) op zaterdag 10/3/2012 :
  Huisvestingsmaatschappij onder verscherpt toezicht : Klachten
      over beleid vorige directeur :
               -geen wederwoord nodig voor geen enkele
                      media die bericht over Aarschot
                       (journalistieke ethiek : 0)
              -mocht dit voor een strafrechtbank komen dan
                zullen  alle op
                8/6/2009 aanwezige documenten wel
                moeten neergelegd worden(inclusief oa kasboek,...)
    OP HEDEN : 00000000000000000000000000
            Zou het onderzoek te maken kunnen hebben met 54 ?
 
Blunderen onder een verscherpt toezicht :
ofwel is dit verscherpt toezicht een lachertje om het vriendje
 uit de "wind" te zetten
ofwel is het verscherpt toezicht zonder tromgeroffel en
 klaroengeschal afgefloten nadat men zoals ik
 reeds verkondigde niets gevonden heeft(over zaken
tot en met 8/6/2009 19U55)(periode van 8/6/2009 tussen
19U00 en 19U54 niet inbegrepen : vergadering zonder mij) 
 (en is de conclusie over
  de kwaliteiten van de aanwezigen vernietigend.
    (maar ja wat verwacht men anders bij de
     aanwervingspolitiek die wordt gehanteerd))
 
Wat een blammage voor de advocaten in aarschot : zij zijn
blijkbaar niet bekwaam genoeg om iets op te stellen : een
Leuvens advokatenkantoor(zou de nauwe band
met een  bestuurder/schepen dan toch bestaan)(meervoud ?)
is dit blijkbaar wel
 bovendien indien men voor het opstellen van
een toewijzingsreglement de begeleiding van een
advocaat nodig heeft kan dit maar tot één conclusie
leiden : men heeft geen vertrouwen in zijn eigen
bedienden en gezien de samenstelling van deze
bedienden heeft men blijkbaar geen vertrouwen
in "eigen bloed".
Poortvelden :- geen sociale huurwoningen(zoals geweten)
                   -  50.000 euro (of + 2.000.000 belgische frank)
                       (zijn dit Knokke-Heistse normen ?)
En zeggen dat men schande sprak dat er "miljonairs" in
een sociale woning verbleven, bovendien indien men
50.000 euro/jaar heeft(zonder kinderen) gaat men
dan wonen in een wijk  ?
Aarschots' The Heist :
     53.196 euro = 2.145.921 fr.
    160.000 euro = 6.454.384 fr.
    300.000 euro = 12.101.970 fr. ?
 
 
 
IBO in het Nieuwsblad : Aarschot bouwt 316 extra sociale woningen
                                   tegen  2020
     forum dadelijk gesloten : dus niet mogelijk te reageren
KHT in de Streekkrant : De koene kasseistamper(wist niet dat
                                    tremelo ook kasseien hadt)
                                   :"Aan de andere
                                   kant van de heuvel is het gras groener..."
    reacties worden tegenwoordig weggelachen
      (vrije en onafhankelijke pers ha ha ha)
Wie werkelijk geïnteresseerd is in sociale huurwoningen in
Aarschot heeft een reuzecadeau ontvangen want de
aangehaalde cijfers kunnen bewijskrachtig weerlegd worden
zelfs door ukjes.(opvallend dat diegenen die in hun publicaties
zo hoog van de toren blazen over hun engagement voor de
sociale huisvesting nu zwijgen : zo onbekwaam als een
zekere heilige pater ?)
  the green green grass of home is bij nader onderzoek
  bruin bevlekt door de vele molshopen
 
 
Voor 2012 mogen de uitgaven en financiële verbintenissen
voor verkiezingspropaganda per individuele kandidaat per
kiezer bedragen : tot 50.000 kiezers : 0,080 euro(
vlaanderenkiest.be) dus voor Aarschot
  ruim genomen 20.000 kiezers dus elke kandidaat
  mag maar een bedrag van 1.600 euro uitgeven
          (20.000 X 0,080 euro)
   in totaal 1.600 euro X 202 kandidaten = 323.200 euro
   per partij met een volledige lijst :
        1.600 X 29 = 46.400 euro
    dus tuinborden 68,60 cm X 45,7  cm kosten
      besteld per 40 : 16,31 euro per stuk(zonder standaard)
    dus een kandidaat kan maar
      1.600 : 16,31 = 98 borden plaatsen.
   kleine borden 45,7 cm X 30,5 cm kosten
      besteld per 40 = 7,02 euro per stuk(zonder standaard)
    dus een kandidaat kan maar
      1.600 : 7,02 = 228 borden plaatsen.
Interessant zou zijn dat "men" de ingediende
kosten van de kandidaten zou publiceren in
alle nieuwsmedia.
 
 
 
censuur.tif (TIF — 709 KB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stad Vilvoorde : 39.628 inwoners of 1.800 inwoners per km2(1/1/2010)
Stad Aarschot : 28.636 inwoners of 458,07 inwoners per km2(1/1/2011)
Aarschot : - 400 sociale huurwoningen
Vilvoorde : + 2000 sociale huurwoningen (vmsw 29/11/2011)
 
Zuur nietwaar peeters/luyten/hubin/.... : na 1 jaar is het jullie nog niet
gelukt deze website te verwijderen : waarom : omdat ik de
waarheid(een onaards begrip voor jullie) vertel
 
De stront(ongeacht de kleur) in de broek is tot in gelrode
(tussen de andere stront) te rieken :
de paraplu is blijkbaar niet groot genoeg geweest.
(of de nekken  te dik)(ongeacht de fotoshopping)
Zoals + 2 jaar voorspelt ook de witte baard(met grijze
spikkeltjes) heeft vanuit brussel niet kunnen
verhinderen dat de "coyotes" zich tegoed
hebben gedaan aan de vleesvoorraad.
('maar ja als tweede man overal(capaciteit tekort ?)
wat mocht men dan ook verwachten)
Er is sprake van dubbele boekingen : waar was het
boekhoudkantoor bij dit perscontact ?
Dading cadeau aan de aannemer :
(is dit de fout uit het verleden ?)
(verliezen zie de jaarrekeningen bij de nbb :
dus geenszins een verrassing voor iemand
die de nodige informatie op voorhand zou
genomen hebben)
  - 150.000 euro voor de Gracht
  - 850.000 euro voor Orleanstoren
        dus totaal : 1.000.000 euro : waar komt
             de 300;000 euro vandaan ?
Ik noch de architect waren betrokken bij deze dading.
Indien men een dading aangaat moet men achteraf
niet komen klagen over huurverlies(het is immers de
rechtbank die zou beslist hebben over de eis om
compensatie van het huurverlies)
Dus wat moeten de aandeelhouders doen :
   een schrijven richten aan :
       - de sbgw
       - de inspectie rwo
       - de vmsw
       - de minister
met de vraag een kopie te mogen ontvangen van het
schrijven ivm de curatele want de redenen zullen
daarin zeker uitgebreid uitgelegd zijn.
(een gemeenteraadslid kan in de gemeenteraad
   hierover een vraag stellen
 een ocmw-raadslid in de ocmw-raad
 een provincieraadslid in de provincieraad)
(welke eigen middelen werden trouwens gebruikt ?)
(de aangelegde reserve dient voornamelijk om
de advocaatskosten te betalen die al ruimschoots
hoger zijn dan de schadeeis)(goed bestuur)
Zou fabre nu levende kunstwerken laten
rondlopen of is dit plagiaat ?
Wie nu nog niet "ziet" dat de huidige raad van bestuur
onder curatele werd gesteld is "ziende blind"
 
.
Reacties van iedereen : zoals verwacht.
(jarenlange ervaring)
 
 
Ongeacht wat de kleur van het konijn(blauw, oranje,...) is
als het rode vlees maar doorbakken is .
(de secretaresse zal toch minstens weten
 waarom er geen
blauw konijn op de menu's staat ?)
 
andre peeters
andre peeters(nl)
"andré peeters"
louis janssens andre peeters
orleanstoren geschiedenis
 
Dirk Luyten 6
chris hubin 6
chris hubin en open vld 3
PRIVE DETECTIVE AARSCHOT  2
 
 
andre peeters realisaties
heilig paterke aarschot
andre peeters zoon
benoemingen stad aarschot
peeters andré
andré peeters
mandaten andre peeters
stad aarschot aanstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la vida loco.tif (TIF — 720 KB)
 
 
 
 
 
 
Opmerkelijk zelfs na drie jaar kan het vriendje hubin luyten niet uit
de zelfgecreëerde s       halen (zie mijn X-en bij evenementen) :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar geld spreekt, zwijgt de waarheid : op deze website niet.
Er is trouwens bij sommigen zoveel interesse dat mijn
website blijkbaar letterlijk wordt geciteerd bij bepaalde
aangelegenheden.
(gezien de waarheid het veiligste
is wat men kan zeggen kan ik degenen
die mijn website citeren dan ook geruststellen)
 
De orde van de kabinettaars is gelukkiglijk niet almachtig.
Dank U.
Als "ervaringsdeskundige" : denkt niet dat zwijgen
"het middel" is : één raad spreek en blijf spreken
(zwijgen bij dergelijken is geen goud)
 
Alles is nog niet verloren voor de belg er is blijkbaar nog
steeds grote interesse voor de literatuur en niet alleen
van gewone wandelaars maar ook van belgen die zich
iets kunnen veroorloven(toch aan hun uiterlijke middelen
te zien)
 
Wie spreekt de waarheid : geen vraagteken wel zie website
   (gedurende mijn loopbaan heb ik steeds de waarheid
   gesproken (tot razernij van velen en tot genoegen
                     van enkelen)
      (Waarom nu veranderen?????????????))
 
  
                  ( in overwegingneming :
       indienen klacht tegen de lasterlijke aangifte(s))  
 
 
De leugen van de heilige pater barst open in zijn gezicht :
(inspectie rwo is blijkbaar niet zo "gerust" in de met andere
kabinettaars uitgestippelde weg)(onrust over de erelonen ?)
 
boem.tif (TIF — 4 MB)
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       iemand die zonder scrupules
                       zegt : geen enkele politieke benoeming maar
                       ondertussen niets anders goedgekeurd heeft
                       of heeft laten goedkeuren bekend kleur)   
                                            (nog veel leren en ervaring opdoen en
                                             pas dan accenten leggen  dan is
                                             er geen verliefde journalist nodig om
                                             koeienogen lyrisch te beschrijven(zelfs
                                             geen getwitter)(al dan niet met foto))               
 
 
 
 
 
                                                                    out ing Hubin 1/2010
 
                                 Arbeidshof  007/06/2011
                                                  03/09/2011
                                                  30/01/2012
                                                  01/03/2012
                                                  17/04/2012           out ing Michel 2/2012
                          out ing       B          P         R  ..
                                                       06/2012.
 
 
                 Bedankt voor uw bezoek!
 
                  Ik ben gedurende 27 1/2 jaar
       (waarvan 19 jaar 11 maanden en 9 dagen
                                   als
        bediende-secretaris-zaakvoerder en directeur)
                te bescheiden geweest
                 in plaats van in de schaduw te blijven staan had ik
                 de zon moeten opzoeken
 
    De volgende projecten heb ik dus blijkbaar ALLEEN gerealiseerd
           (als bediende-secretaris-zaakvoerder en directeur)
                       (wie a zegt moet ook b zeggen)  :
-bouw 11 woningen J.V.Thieltstraat : start der werken 16/11/1992
-bouw  2 woningen J.V.Thieltstraat : start der werken 20/10/1993
-bouw  6 woningen J.V.Thieltstraat : start der werken 30/11/1993
-bouw 24 woningen J.V.Thieltstraat: start der werken 15/4/1996
-bouw 30 appartementen + kantoor : start der werken 21/9/1995
-Hoogstraat-Grote Bergstraat : bouw 7 woongelegenheden :
                                                     start der werken 18/9/2000
-Zware renovatie van 40 huurwoningen Tuinwijk
                                               (+3.000.000 fr.per woning) 
                                                    start der werken 1/9/1997
-Grote-en Kleine Bergstraat :Bouw 23 woongelegenheden en
een ondergrondse parking met 41 parkeerplaatsen :
                                                   start der werken 3/7/2000
-Maaldersstraat-Nieuwstraat : bouw 6 woongelegenheden :
                                                   start der werken 1/4/2003
-Orleanstoren : bouw 28 woongelegenheden
                                                   start der werken 30/8/2004
          4/2009 : afspraak met VMSW voor oplossing
           in samenspraak met architect Abels zonder Wienen
-Boeckxplein : bouw 9 woningen : openbare aanbesteding bij SWAL :
                                                              10/12/2003
                                                 start der werken 15/9/2006
-Renovatie inritten en voetpaden aan 174 woningen Gijmelberg :
                                                oplevering SBGW 2009
-Renovatie daken woningen Gijmelberg jaren 1990 :
             koude daken worden warme daken : oa isolatie lang voor
                       de vlaamse overheid van dakisolatie sprak
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 2013 verplicht vlaanderen rookmelders in huurwoningen :
op 8/6/2009 waren er per huis/appartement/studio TWEE
rookmelders aanwezig in de verhuurbare woongelegenheden van de
SBGW.
 
 
gedurende 1989 tot en met 2009 : verschillende onderhoudsschilderwerken
                 in de verschillende wijken
-bouwen van 14 appartementen Maaldersstraat-Nieuwstraat :
                tot en met de openbare aanbesteding 2009
                       (financiering + subsidiering inclusief)
-renovatie oud gemeentehuis van langdorp : 8 appartementen
               tot en met de openbare aanbesteding 2009
                       (financiering + subsidiering inclusief)
-aankoop 7 woningen in de Gracht : goedkeuring aankoopcomité
                                      5/2009
         (inclusief project Nieuwstraat 100-102/-Hoogstraat 1-3-5)
                                 (6 appartementen)
   (en dit met de voortdurende tegenwerking van een heilig
       paterke
           (die een eigen interpretatie gaf aan het begrip
       samenwerking : wat ik zeg moet iedereen uitvoeren en
                                 pas dan is het goed))
-het in embryonale toestand verkerende project Ter Heidelaan-
   Klein Mechelsebaan (40 woongelegenheden) oordeelkundig
   geaborteerd(met duidelijk veel vakkennis) door het heilig paterke
   samen met zijn "schandknaap"
 
 
                         1/1/1982 : A.Schellens en H.Serneels
 
                         1/7/1989 : B.Verbiest en H.Serneels
 
;
 
       8/6/2009 :  19u00  vader en zoon Beelen(rechtstreeks
                         komende van het heilig paterke)
                        19u55 u wordt ontslagen de redenen
                        zullen U morgen meegedeeld worden in
                        een brief afgeleverd door de deurwaarder
 
                    A.Peeters/Beelen en zoon/C.Vancalsteren en
                     A.Laeremans en W.Schoolmeesters
                                (stadhuis : 11u00 en 18u00)
                           (18u00 + rest raad van bestuur :
             Dirk Luyten/Dirk.Van Rymenant/Henriette Coosemans
                    (verrassing verrassing de beloning door het
                         baasje(het gouden paterke) aan de
                         onderhorigen : het één week na mijn
                         ontslag door Beelen op vraag van het
                         heilig paterke gecreëerde directiecomité)
                        (nog te stom om zelf een boekhouding
                                           te voeren)
                              Christel Verlinden/Ans Vicca/
                  nogmaals Willy Schoolmeesters/Alexander Laeremans
                   (DIT IS DE VOLGORDE VAN DE STEMMING
                             VAN MIJN LIQUIDATIE) 
                  (na het op 8/6/2009 tussen 19u00 en 19u55
                    eerst aannemen van  vader en zoon
                  Beelen als advocaat en dit alleen voor mijn
               liquidatie : wie afkomt dat er geen voorafgaande
                besprekingen met het heilig paterke waren is
                                   een leugenaar)
 
                    Nog een kwakkel door de privé-detective
                    van Aarschot  in het leven geroepen uit de
                              wereld helpen : de door
                    de tweelingbroer van de privé-detective gepubliceerde
                    tekst dat op 8/6/2009 politie zou aanwezig geweest
                    zijn :
                   toen ik op 8/6/2009  om 19u59 Begijnhof 12 verliet
                    heb ik nergens politie gezien ook niet op de
                   Albertlaan waar mijn wagen stond 
                 (tot zover ook het sprookje dat(in tegenstelling
                  tot OCMW-personeelsleden) de SBGW-personeels-
                  leden vrijkaarten hadden, zelfs niet voor een plein
                  dat dankzij de SBGW aangelegd werd)
 
                   
           Zoals U kunt vaststellen ontbrak op deze datum 8/6/2009
            De RWO-inspectie : Chris Hubin, Hubert Bloemen,
               Paul Michel, Dirk De Leeuw en consoorten
                                           maar
            Hoe zou het nu toch komen dat RWO-inspectie bij
            één van de belangrijkste momenten in het bestaan
            van een maatschappij met name de LIQUIDATIE
            van de directeur : totaal afwezig was ondanks het
                             feit dat zij VERWITTIGD waren : 
                              rwo-inspectie verziekt door de
                                      subjectiviteit
                                (invloed kabinettaars)
                             (volgorde zal nog volgen) 
                                    
       9/6/2009 : deurwaarder (RWO-inspectie :de heiligverklaring
                             van 3 dagen + 5 dagen :
                   niet voor de "vriendjes" al dan niet van hetzelfde geslacht)
                                   (zelfs leugens na
                          + zes maanden worden niet geschuwd) 
De verklaring voor het schrijven van een brief aan het directiecomité
in 1/2010 (dus + zes maanden na 8/6/2009) is opgelost :
 het gaat niet alleen om de ondersteuning van het vriendje na
 de publicatie van de verbeterde jaarrekening maar voornamelijk
uit eigenbelang : met name verdoezelen van de eigen grootspraak/
bedreigingen in 12/2008 (voor derden) : waarom ?
             Daarom :    
Daarom.tif (TIF — 554 KB)
 
 
 
 
 
Het onderstaande heeft blijkbaar zo de spijker op de kop geslagen
dat men dit zelfs genoteerd heeft om dit te kunnen citeren :
              Chris Hubin blijven beweren dat u in
              12/2008 mij geen verbod oplegde voor het voeren
              van een papieren administratie/boekhouding/...
             is zelfs voor
              een figuur zoals u minderwaardig.
                      (en te bewijzen)( meineed ????)
             (het argument eventueel aanhalen dat de wet
            (boekhouding) pas 10/2010
             werd gepubliceerd is onzin : er zijn voorafgaande
             besprekingen in voornamelijk zichzelve
             verklaarde deskundige middens
            en uw eigen schrijven van 1/2010 aan het
            directiecomité opvallend trouwens niet
             aan de raad van bestuur)            
          
 
            Ondanks de via de media gevoerde campagne heeft
            de mening van de sociale huurders geen enkele
            invloed gehad op mijn ontslag.(ik zou trouwens
            het door het RISO opgestelde en  op voorhand
            vastgelegde verslag (enquëte) met
            keiharde bewijzen de grond in geboord kunnen hebben
            indien ik de gelegenheid zou gehad hebben)
 
 
                   TROTS : ondanks de zeer grondige opzoekingen
                         (door geobsedeerde private-eyes die alleen
                             maar hun eigenbelang nastreefden
                      heeft men NERGENS ik herhaal NERGENS
           kunnen vinden dat ik ook maar één cent geschoemeld/gesjoemeld
                     heb en dit na de zeer talrijke uitgevoerde projecten
                        (dit kan men naïef noemen : ik noem dit     
                      eerbesef en ik kan nog in een spiegel kijken)
                      (het voorgaande is natuurlijk onbegrijpelijk
                           voor een politieker):  
                      
                         eerlijkheid en integriteit overwinnen altijd
                                      (waar dat zal blijken)
 
                                       de strijd gaat door  
                        (het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is :
                         en gezien de losse flodders en bovendien leeuw zijnde....)
 
 
 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint