top of page

10/4 3/9

Op heden 12/10/2012 werd een door mij bekostigd bord uit mijn voortuin

staande op miniumum 4 meter van de boordsteen van de rillaarsebaan

gestolen. Zijn de heilige pater en de silicoon zo radeloos ?

(oh ja voor de alibi's tussen 10u30 en 12u45)(klacht gezien het vervolg en

de connecties hahaha)

Ondanks dat het multidisciplinair eindrapport van 12/7/2012 van de SBGW

vernietigend is voor het huidig bestuur/beleid

zwijgt ook de oppositie (die het in haar bezit heeft) in alle talen :

voorakkoorden nietwaar (gesloten in de 's ????) ::

(en daarop stemmen op 14/10 hahaha)

Dank U Aarschottenaar voor het globale stemresultaat.

(de wanbeleidwinden hebben resultaat opgeleverd).

waar zijn die handjes.tif (TIF — 711 KB)

Pest die bericht over pest

of

Cholera die bericht over pest

het resultaat blijft hetzelfde :

Pest

 Drie jaar en zelfs een"gespecialiseerde advocaat" en een

"gespecialiseerde dienst" kan niet vinden wat er trouwens

niet was.

Ontslag 8-9/6/2009

Het Nieuwsblad (auteur Inge Bosschaerts) op zaterdag 10/3/2012 :

Huisvestingsmaatschappij onder verscherpt toezicht : Klachten

over beleid vorige directeur :

-geen wederwoord nodig voor geen enkele

media die bericht over Aarschot

(journalistieke ethiek : 0)

-mocht dit voor een strafrechtbank komen dan

zullen alle op

8/6/2009 aanwezige documenten wel

moeten neergelegd worden(inclusief oa kasboek,...)

OP HEDEN : 00000000000000000000000000

Zou het onderzoek te maken kunnen hebben met 54 ?

Blunderen onder een verscherpt toezicht :

ofwel is dit verscherpt toezicht een lachertje om het vriendje

uit de "wind" te zetten

ofwel is het verscherpt toezicht zonder tromgeroffel en

klaroengeschal afgefloten nadat men zoals ik

reeds verkondigde niets gevonden heeft(over zaken

tot en met 8/6/2009 19U55)(periode van 8/6/2009 tussen

19U00 en 19U54 niet inbegrepen : vergadering zonder mij)

(en is de conclusie over

de kwaliteiten van de aanwezigen vernietigend.

(maar ja wat verwacht men anders bij de

aanwervingspolitiek die wordt gehanteerd))

Wat een blammage voor de advocaten in aarschot : zij zijn

blijkbaar niet bekwaam genoeg om iets op te stellen : een

Leuvens advokatenkantoor(zou de nauwe band

met een bestuurder/schepen dan toch bestaan)(meervoud ?)

is dit blijkbaar wel

bovendien indien men voor het opstellen van

een toewijzingsreglement de begeleiding van een

advocaat nodig heeft kan dit maar tot één conclusie

leiden : men heeft geen vertrouwen in zijn eigen

bedienden en gezien de samenstelling van deze

bedienden heeft men blijkbaar geen vertrouwen

in "eigen bloed".

Poortvelden :- geen sociale huurwoningen(zoals geweten)

- 50.000 euro (of + 2.000.000 belgische frank)

(zijn dit Knokke-Heistse normen ?)

En zeggen dat men schande sprak dat er "miljonairs" in

een sociale woning verbleven, bovendien indien men

50.000 euro/jaar heeft(zonder kinderen) gaat men

dan wonen in een wijk ?

Aarschots' The Heist :

53.196 euro = 2.145.921 fr.

160.000 euro = 6.454.384 fr.

300.000 euro = 12.101.970 fr. ?

IBO in het Nieuwsblad : Aarschot bouwt 316 extra sociale woningen

tegen 2020

forum dadelijk gesloten : dus niet mogelijk te reageren

KHT in de Streekkrant : De koene kasseistamper(wist niet dat

tremelo ook kasseien hadt)

:"Aan de andere

kant van de heuvel is het gras groener..."

reacties worden tegenwoordig weggelachen

(vrije en onafhankelijke pers ha ha ha)

Wie werkelijk geïnteresseerd is in sociale huurwoningen in

Aarschot heeft een reuzecadeau ontvangen want de

aangehaalde cijfers kunnen bewijskrachtig weerlegd worden

zelfs door ukjes.(opvallend dat diegenen die in hun publicaties

zo hoog van de toren blazen over hun engagement voor de

sociale huisvesting nu zwijgen : zo onbekwaam als een

zekere heilige pater ?)

the green green grass of home is bij nader onderzoek

bruin bevlekt door de vele molshopen

Voor 2012 mogen de uitgaven en financiële verbintenissen

voor verkiezingspropaganda per individuele kandidaat per

kiezer bedragen : tot 50.000 kiezers : 0,080 euro(

vlaanderenkiest.be) dus voor Aarschot

ruim genomen 20.000 kiezers dus elke kandidaat

mag maar een bedrag van 1.600 euro uitgeven

(20.000 X 0,080 euro)

in totaal 1.600 euro X 202 kandidaten = 323.200 euro

per partij met een volledige lijst :

1.600 X 29 = 46.400 euro

dus tuinborden 68,60 cm X 45,7 cm kosten

besteld per 40 : 16,31 euro per stuk(zonder standaard)

dus een kandidaat kan maar

1.600 : 16,31 = 98 borden plaatsen.

kleine borden 45,7 cm X 30,5 cm kosten

besteld per 40 = 7,02 euro per stuk(zonder standaard)

dus een kandidaat kan maar

1.600 : 7,02 = 228 borden plaatsen.

Interessant zou zijn dat "men" de ingediende

kosten van de kandidaten zou publiceren in

alle nieuwsmedia.

censuur.tif (TIF — 709 KB)

Stad Vilvoorde : 39.628 inwoners of 1.800 inwoners per km2(1/1/2010)

Stad Aarschot : 28.636 inwoners of 458,07 inwoners per km2(1/1/2011)

Aarschot : - 400 sociale huurwoningen

Vilvoorde : + 2000 sociale huurwoningen (vmsw 29/11/2011)

Zuur nietwaar peeters/luyten/hubin/.... : na 1 jaar is het jullie nog niet

gelukt deze website te verwijderen : waarom : omdat ik de

waarheid(een onaards begrip voor jullie) vertel

De stront(ongeacht de kleur) in de broek is tot in gelrode

(tussen de andere stront) te rieken :

de paraplu is blijkbaar niet groot genoeg geweest.

(of de nekken te dik)(ongeacht de fotoshopping)

Zoals + 2 jaar voorspelt ook de witte baard(met grijze

spikkeltjes) heeft vanuit brussel niet kunnen

verhinderen dat de "coyotes" zich tegoed

hebben gedaan aan de vleesvoorraad.

('maar ja als tweede man overal(capaciteit tekort ?)

wat mocht men dan ook verwachten)

Er is sprake van dubbele boekingen : waar was het

boekhoudkantoor bij dit perscontact ?

Dading cadeau aan de aannemer :

(is dit de fout uit het verleden ?)

(verliezen zie de jaarrekeningen bij de nbb :

dus geenszins een verrassing voor iemand

die de nodige informatie op voorhand zou

genomen hebben)

- 150.000 euro voor de Gracht

- 850.000 euro voor Orleanstoren

dus totaal : 1.000.000 euro : waar komt

de 300;000 euro vandaan ?

Ik noch de architect waren betrokken bij deze dading.

Indien men een dading aangaat moet men achteraf

niet komen klagen over huurverlies(het is immers de

rechtbank die zou beslist hebben over de eis om

compensatie van het huurverlies)

Dus wat moeten de aandeelhouders doen :

een schrijven richten aan :

- de sbgw

- de inspectie rwo

- de vmsw

- de minister

met de vraag een kopie te mogen ontvangen van het

schrijven ivm de curatele want de redenen zullen

daarin zeker uitgebreid uitgelegd zijn.

(een gemeenteraadslid kan in de gemeenteraad

hierover een vraag stellen

een ocmw-raadslid in de ocmw-raad

een provincieraadslid in de provincieraad)

(welke eigen middelen werden trouwens gebruikt ?)

(de aangelegde reserve dient voornamelijk om

de advocaatskosten te betalen die al ruimschoots

hoger zijn dan de schadeeis)(goed bestuur)

Zou fabre nu levende kunstwerken laten

rondlopen of is dit plagiaat ?

Wie nu nog niet "ziet" dat de huidige raad van bestuur

onder curatele werd gesteld is "ziende blind"

.

Reacties van iedereen : zoals verwacht.

(jarenlange ervaring)

Ongeacht wat de kleur van het konijn(blauw, oranje,...) is

als het rode vlees maar doorbakken is .

(de secretaresse zal toch minstens weten

waarom er geen

blauw konijn op de menu's staat ?)

andre peeters

andre peeters(nl)

"andré peeters"

louis janssens andre peeters

orleanstoren geschiedenis

Dirk Luyten 6

chris hubin 6

chris hubin en open vld 3

PRIVE DETECTIVE AARSCHOT 2

andre peeters realisaties

heilig paterke aarschot

andre peeters zoon

benoemingen stad aarschot

peeters andré

andré peeters

mandaten andre peeters

stad aarschot aanstelling

Opmerkelijk zelfs na drie jaar kan het vriendje hubin luyten niet uit

de zelfgecreëerde s        halen (zie mijn X-en bij evenementen) :

Waar geld spreekt, zwijgt de waarheid : op deze website niet.

Er is trouwens bij sommigen zoveel interesse dat mijn

website blijkbaar letterlijk wordt geciteerd bij bepaalde

aangelegenheden.

(gezien de waarheid het veiligste

is wat men kan zeggen kan ik degenen

die mijn website citeren dan ook geruststellen)

De orde van de kabinettaars is gelukkiglijk niet almachtig.

Dank U.

Als "ervaringsdeskundige" : denkt niet dat zwijgen

"het middel" is : één raad spreek en blijf spreken

(zwijgen bij dergelijken is geen goud)

Alles is nog niet verloren voor de belg er is blijkbaar nog

steeds grote interesse voor de literatuur en niet alleen

van gewone wandelaars maar ook van belgen die zich

iets kunnen veroorloven(toch aan hun uiterlijke middelen

te zien)

Wie spreekt de waarheid : geen vraagteken wel zie website

(gedurende mijn loopbaan heb ik steeds de waarheid

gesproken (tot razernij van velen en tot genoegen

van enkelen)

(Waarom nu veranderen?????????????))

( in overwegingneming :

indienen klacht tegen de lasterlijke aangifte(s))  

De leugen van de heilige pater barst open in zijn gezicht :

(inspectie rwo is blijkbaar niet zo "gerust" in de met andere

kabinettaars uitgestippelde weg)(onrust over de erelonen ?)

boem.tif (TIF — 4 MB)

iemand die zonder scrupules

zegt : geen enkele politieke benoeming maar

ondertussen niets anders goedgekeurd heeft

of heeft laten goedkeuren bekend kleur)

(nog veel leren en ervaring opdoen en

pas dan accenten leggen dan is

er geen verliefde journalist nodig om

koeienogen lyrisch te beschrijven(zelfs

geen getwitter)(al dan niet met foto))

out ing Hubin 1/2010

Arbeidshof 007/06/2011

03/09/2011

30/01/2012

01/03/2012

17/04/2012 out ing Michel 2/2012

out ing        B           P          R ..

06/2012.

Bedankt voor uw bezoek!

Ik ben gedurende 27 1/2 jaar

(waarvan 19 jaar 11 maanden en 9 dagen

als

bediende-secretaris-zaakvoerder en directeur)

te bescheiden geweest

in plaats van in de schaduw te blijven staan had ik

de zon moeten opzoeken

De volgende projecten heb ik dus blijkbaar ALLEEN gerealiseerd

(als bediende-secretaris-zaakvoerder en directeur)

(wie a zegt moet ook b zeggen) :

-bouw 11 woningen J.V.Thieltstraat : start der werken 16/11/1992

-bouw 2 woningen J.V.Thieltstraat : start der werken 20/10/1993

-bouw 6 woningen J.V.Thieltstraat : start der werken 30/11/1993

-bouw 24 woningen J.V.Thieltstraat: start der werken 15/4/1996

-bouw 30 appartementen + kantoor : start der werken 21/9/1995

-Hoogstraat-Grote Bergstraat : bouw 7 woongelegenheden :

start der werken 18/9/2000

-Zware renovatie van 40 huurwoningen Tuinwijk

(+3.000.000 fr.per woning)

start der werken 1/9/1997

-Grote-en Kleine Bergstraat :Bouw 23 woongelegenheden en

een ondergrondse parking met 41 parkeerplaatsen :

start der werken 3/7/2000

-Maaldersstraat-Nieuwstraat : bouw 6 woongelegenheden :

start der werken 1/4/2003

-Orleanstoren : bouw 28 woongelegenheden

start der werken 30/8/2004

4/2009 : afspraak met VMSW voor oplossing

in samenspraak met architect Abels zonder Wienen

-Boeckxplein : bouw 9 woningen : openbare aanbesteding bij SWAL :

10/12/2003

start der werken 15/9/2006

-Renovatie inritten en voetpaden aan 174 woningen Gijmelberg :

oplevering SBGW 2009

-Renovatie daken woningen Gijmelberg jaren 1990 :

koude daken worden warme daken : oa isolatie lang voor

de vlaamse overheid van dakisolatie sprak

Vanaf 2013 verplicht vlaanderen rookmelders in huurwoningen :

op 8/6/2009 waren er per huis/appartement/studio TWEE

rookmelders aanwezig in de verhuurbare woongelegenheden van de

SBGW.

gedurende 1989 tot en met 2009 : verschillende onderhoudsschilderwerken

in de verschillende wijken

-bouwen van 14 appartementen Maaldersstraat-Nieuwstraat :

tot en met de openbare aanbesteding 2009

(financiering + subsidiering inclusief)

-renovatie oud gemeentehuis van langdorp : 8 appartementen

tot en met de openbare aanbesteding 2009

(financiering + subsidiering inclusief)

-aankoop 7 woningen in de Gracht : goedkeuring aankoopcomité

5/2009

(inclusief project Nieuwstraat 100-102/-Hoogstraat 1-3-5)

(6 appartementen)

(en dit met de voortdurende tegenwerking van een heilig

paterke

(die een eigen interpretatie gaf aan het begrip

samenwerking : wat ik zeg moet iedereen uitvoeren en

pas dan is het goed))

-het in embryonale toestand verkerende project Ter Heidelaan-

Klein Mechelsebaan (40 woongelegenheden) oordeelkundig

geaborteerd(met duidelijk veel vakkennis) door het heilig paterke

samen met zijn "schandknaap"

1/1/1982 : A.Schellens en H.Serneels

1/7/1989 : B.Verbiest en H.Serneels

8/6/2009 : 19u00 vader en zoon Beelen(rechtstreeks

komende van het heilig paterke)

19u55 u wordt ontslagen de redenen

zullen U morgen meegedeeld worden in

een brief afgeleverd door de deurwaarder

A.Peeters/Beelen en zoon/C.Vancalsteren en

A.Laeremans en W.Schoolmeesters

(stadhuis : 11u00 en 18u00)

(18u00 + rest raad van bestuur :

Dirk Luyten/Dirk.Van Rymenant/Henriette Coosemans

(verrassing verrassing de beloning door het

baasje(het gouden paterke) aan de

onderhorigen : het één week na mijn

ontslag door Beelen op vraag van het

heilig paterke gecreëerde directiecomité)

(nog te stom om zelf een boekhouding

te voeren)

Christel Verlinden/Ans Vicca/

nogmaals Willy Schoolmeesters/Alexander Laeremans

(DIT IS DE VOLGORDE VAN DE STEMMING

VAN MIJN LIQUIDATIE)

(na het op 8/6/2009 tussen 19u00 en 19u55

eerst aannemen van vader en zoon

Beelen als advocaat en dit alleen voor mijn

liquidatie : wie afkomt dat er geen voorafgaande

besprekingen met het heilig paterke waren is

een leugenaar)

Nog een kwakkel door de privé-detective

van Aarschot in het leven geroepen uit de

wereld helpen : de door

de tweelingbroer van de privé-detective gepubliceerde

tekst dat op 8/6/2009 politie zou aanwezig geweest

zijn :

toen ik op 8/6/2009 om 19u59 Begijnhof 12 verliet

heb ik nergens politie gezien ook niet op de

Albertlaan waar mijn wagen stond

(tot zover ook het sprookje dat(in tegenstelling

tot OCMW-personeelsleden) de SBGW-personeels-

leden vrijkaarten hadden, zelfs niet voor een plein

dat dankzij de SBGW aangelegd werd)

Zoals U kunt vaststellen ontbrak op deze datum 8/6/2009

De RWO-inspectie : Chris Hubin, Hubert Bloemen,

Paul Michel, Dirk De Leeuw en consoorten

maar

Hoe zou het nu toch komen dat RWO-inspectie bij

één van de belangrijkste momenten in het bestaan

van een maatschappij met name de LIQUIDATIE

van de directeur : totaal afwezig was ondanks het

feit dat zij VERWITTIGD waren :

rwo-inspectie verziekt door de

subjectiviteit

(invloed kabinettaars)

(volgorde zal nog volgen) 

9/6/2009 : deurwaarder (RWO-inspectie :de heiligverklaring

van 3 dagen + 5 dagen :

niet voor de "vriendjes" al dan niet van hetzelfde geslacht)

(zelfs leugens na

+ zes maanden worden niet geschuwd)

De verklaring voor het schrijven van een brief aan het directiecomité

in 1/2010 (dus + zes maanden na 8/6/2009) is opgelost :

het gaat niet alleen om de ondersteuning van het vriendje na

de publicatie van de verbeterde jaarrekening maar voornamelijk

uit eigenbelang : met name verdoezelen van de eigen grootspraak/

bedreigingen in 12/2008 (voor derden) : waarom ?

Daarom :    

Daarom.tif (TIF — 554 KB)

Het onderstaande heeft blijkbaar zo de spijker op de kop geslagen

dat men dit zelfs genoteerd heeft om dit te kunnen citeren :

Chris Hubin blijven beweren dat u in

12/2008 mij geen verbod oplegde voor het voeren

van een papieren administratie/boekhouding/...

is zelfs voor

een figuur zoals u minderwaardig.

(en te bewijzen)( meineed ????)

(het argument eventueel aanhalen dat de wet

(boekhouding) pas 10/2010

werd gepubliceerd is onzin : er zijn voorafgaande

besprekingen in voornamelijk zichzelve

verklaarde deskundige middens

en uw eigen schrijven van 1/2010 aan het

directiecomité opvallend trouwens niet

aan de raad van bestuur)            

Ondanks de via de media gevoerde campagne heeft

de mening van de sociale huurders geen enkele

invloed gehad op mijn ontslag.(ik zou trouwens

het door het RISO opgestelde en op voorhand

vastgelegde verslag (enquëte) met

keiharde bewijzen de grond in geboord kunnen hebben

indien ik de gelegenheid zou gehad hebben)

TROTS : ondanks de zeer grondige opzoekingen

(door geobsedeerde private-eyes die alleen

maar hun eigenbelang nastreefden

heeft men NERGENS ik herhaal NERGENS

kunnen vinden dat ik ook maar één cent geschoemeld/gesjoemeld

heb en dit na de zeer talrijke uitgevoerde projecten

(dit kan men naïef noemen : ik noem dit

eerbesef en ik kan nog in een spiegel kijken)

(het voorgaande is natuurlijk onbegrijpelijk

voor een politieker):  

 eerlijkheid en integriteit overwinnen altijd

(waar dat zal blijken)

de strijd gaat door

(het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is :

en gezien de losse flodders en bovendien leeuw zijnde....)

bottom of page