top of page

Over ons

waar zijn die handjes.tif (TIF — 711 KB)

kristalhelder.tif (TIF — 563 KB)

Is de pers een boven de wet staande macht ?

Natuurlijk niet.

Voorbeeld : Frederick Forsyth : Onschendbaar(The Racket)

leerzaam en behulpzaam en tot voorbeeld strekkend

Riooljournalisten die zichzelve voordoen als

moraalridders : één woord :

farizeeërs.

hypocriet KK-tje.tif (TIF — 301 KB)

(de derde K ?)

Een " journalist" die over aarschot natuurlijk uitsluitend "deskundig"

kan berichten is volgens de streekkrant :

-iemand die geboren werd in Leuven, werkt in Leuven en

woonachtig is in Baal-Tremelo(koen huybens)

of

-iemand die laat publiceren : 'de jongste gemeenteraadszitting was

alvast een speciale belevenis, eentje die de aanwezigen nog lang

zal bijblijven. (dirk van de gaer)

farizeeërs.

Er is blijkbaar een verbod uitgevaardigd nog iets negatiefs te

publiceren op straffe van als paria behandeld te worden :

tot zover de onafhankelijkheid van de pers.

(zo de journalisten al naar onafhankelijkheid streven en

niet alleen maar naar hun eigen "verdiensten" kijken)

2012.tif (TIF — 649 KB)

Hoe kunnen journalisten die werken voor sponsors

de juiste informatie neerschrijven : onmogelijk natuurlijk

(wiens brood men eet wiens woord men spreekt)

ook al worden de schrijfsels afgedaan als

ironiserende werkstukjes : of hoe publiciteit

als ironie wordt bestempeld maar rechten van

antwoord worden niet gegeven : uit schrik dat

de uitgekraamde leugens, leugens en leugens

zouden ten toon gesteld worden.

Dus de provincie was er om te poseren voor een foto.

Is het geschrijf van een verliefde persoon uit tremelo

een voorbeeld voor de evocatie van 2012 : "jawadde".

(of worden de "bevriende" persmensen gemobiliseerd ?)

De volgende reactie mocht op 25 en 26/8/2011 niet in het

nieuwsblad(website) vermeld/gepubliceerd worden op het artikel

"Aarschot-kermis geopend" :

Een vraag nadat de grote markt werd/wordt gebruikt voor

een "muziekfestijn" en voor de "kermis" : waarom mag

de grote markt dan op donderdag niet gebruikt worden

door de marktkramers ?

(censuur ? door wie ? en waarom ?)

(ik heb nu wel deze week ontdekt, dankzij het nieuwsblad,

dat het onderscheidingsteken van een burgemeester

en een volksvertegenwoordiger uit hetzelfde kleurenpakket

bestaat)

Censuur heilig paterke :

-Opnieuw architectuurprijs voor renovatie 's Hertogenmolens

27/10/2011) :

reactie 27/10/2011 verdwenen :

Proficiat aan het nageslacht van de architecten van de oorspronkelijke

molens in de zestiende eeuw dat zij "iets" gecreëerd hebben dat na + 500

jaar zeven miljoen (X 2 3 ???) waard is.

Een nieuwe enquête komende : Waar komt het mausoleum :

-in welke molen

-in de Demer aan de verzonken kerk

-langs de boulevard

-onder het viaduct

...... Waar ?????????????

- Ex-rijkswachter uitte valse beschuldigingen 26/10/2011 :

reactie 27/10/2011 verdwenen :

Zodat wij morgen niet meer naast elkaar leven, maar samenleven en

samenwerken(regels natuurlijk volgens..)

-Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde wordt 50

gelukkiglijk zijn er nog "oude knarren" die het geklungel van

de "piepkuikens" kunnen rechtzetten.

Uitleg volgens de bevriende pers :

"Ook al vindt de opening pas op 17 september plaats,

toch werden al een aantal activiteiten georganiseerd

die aantoonden dat de 'stenen vlakte' zoals de

Grote Markt hier en daar wordt genoemd haar

nut heeft bewezen door een massa volk naar

Aarschot te lokken"

(onzin : herlees bijvoorbeeld vorige verslagen over "succesvolle"

realisaties op de "oude" grote markt-

journalisten, door de sponsors van een evenement/evenementen betaald,

dit noemt men gewetenloos (de eigen aandeelhouders paaien)

Skaters verbieden maar wel zelf zeepkistenraces organiseren

logica ????(werd alles niet met subsidies of op kosten van

derden aangelegd ? of waren de publicaties niet juist?)

(ballonvaart(inclusief verzekering) : 135 euro)

De volgende reactie op het artikel van van de gaer "Drukke

bezetting op schaatsbaan in Aarschot"van 27/11/2011

werd verwijderd op 28/12/2011 :

Slechte timing van de gaer : de fotograaf heeft de 1500 aanwezigen

"juist" gemist.(hopelijk voor U (niet voor mij) in 2012 een betere

timing bij het werk voor de verkiezingen)

Mijn schrijfsels worden blijkbaar grondig gelezen

Op het artikel "Woonwijk Poortvelden is voor eigen

gezinnen"(7/1/2012)(ibo)

Mocht op 9/1/2012 als reactie wel verschijnen :

mijn vorige reactie van 8/1/2012 mag hier niet verschijnen :

zie dan ook de bekende plaats. Mag dit wel gepubliceerd

worden ?

De oranje-blauwe wind heeft blijkbaar gezorgd voor een door

de heilige pater aangemoedigde normverlaging geen sociale

woningen(zeker geen huurwoningen) : wel betaalbare

(voor wie ?) woningen. Nieuws na 31/1/2012 ???????

(ook terug te vinden op de naar Aarschot gehaalde webisites

van de bouwpromotors ?)

Mocht op 8/1/2012 als reactie niet verschijnen :

Dit noemt men dan de nieuwe oranje/blauwe wind.

(volledig geïnspireerd en bevolen door de heilige pater)

(de normverlaging is duidelijk)

Wie staat op foto's te pronken bij de start en verdere uitwerking

van het zoveelste project van een bouwpromotor ?

Wie schrijft zelfs introducties voor een bouwpromotor ?

Wie kan voorwaarden opleggen aan bouwheren zeker op

stadsgronden of ocmw-gronden ?

Zou het antwoord op deze vragen niet telkens één persoon zijn ?

(de rest volgt toch wanneer de heilige spreekt)

Zou na 30/1/2012 er plotseling geen nieuws komen in verband met

sociale huurwoningen ? (of direct na deze tussenkomst want gezien

het verleden kan ik U bevestigen dat dit forum met een

vergrootglas wordt gevolgd door de heilige pater en consoorten)

Que sera mi vida if you should go : la vida loco.

10/2/2012 :Een leraar geschiedenis in het secundair onderwijs kan

volgende vraag gemakkelijk oplossen en publiek maken

(en zich niet verstoppen achter schertsfiguren) :

hoe zou het toch komen dat dit feit mij onwillekeurig

aan recente geschiedenis (richting oosten)

(of een exotisch eiland) doet denken en niet aan

een religieus gebouw in een rivier ?

(voorzichtig geformuleerd)  

Een gemeentehuis/stadhuis is een gebouw waarin de

ambtenaren van de gemeente/stad, de burgemeester

en schepenen werken en waar de gemeenteraad

vergadert : het gebouw is eigendom van de

gemeente.

Restaurant annex aan een appartementencomplex

(duiven ?) (kant begijnendijk)

een boulevard(madurodamformaat)(in prijs wel maxi),

een viaduct(madurodamformaat)(n prijs ???),

daarna een ....miniDom of minibasiliek of .... ?????(

(klinkt toch beter als een poort(mini) )

Een project in Aarschot wordt blijkbaar betaald en

gerealiseerd door derden en kost

de Aarschottenaar niets : waarom bedraagt

de gemeentebelasting dan nog steeds 8 %

en bedragen de gemeenteopcentiemen dan nog

steeds 1500 ?

Was er nu toch niet iemand die in zijn verkiezings-

propaganda verkondigde dat dankzij de tien door

hem(natuurlijk zoals altijd door derden) gerealiseerde stappen

er geen overstromingen meer in Aarschot zouden

plaatsvinden behalve in uitzonderlijke omstandigheden

deze uitzonderlijke omstandigheden worden nu te

pas en te onpas opgevoerd in verschillende publicaties

zou de hierboven aangehaalde iemand zijn zeer

grote paraplu aan het opentrekken zijn ?????

De realisatie van het appartementencomplex "het begijnhof"

(30 appartementen + het kantoor) lag zo zwaar op de maag

van het heilig paterke dat mij bij de inhuldiging door toenmalig

minister Peeters reeds werd meegedeeld dat het heilig

paterke om mijn ontslag vroeg.

Zijn rancune was/is tijdloos zoals in 2009 gebleken is

dus de andere claimers worden

dan ook verzocht hun geschriften aan te passen.

Denken dat zichzelf benoemde prive-detectives

van Begijnendijk of Aarschot

bij hun daden ook maar één moment zouden

denken aan de belangen van anderen is zichzelve

beschouwen als de rijkste mens op aarde :

dus

totaal UTOPISCH.

(dit zijn door een heilig paterke en zijn assistent

gecreërde problemen)(dit met onbenullen)

(hoogmoed komt voor de val(al dan niet geholpen))

Zoals Jezus op de bruiloft in Kana het wonder van de

verandering van water in wijn realiseerde(dan zwijgen

wij nog over de broden en de vis) zo kan men

in Aarschot :

- 6 jaren veranderen in 9 jaren

- van 1 klacht van één politieker tientallen klachten

van verschillende instellingen maken

(van deze politieker zijn trouwens nog andere

stukken beschikbaar)

- van een 300-tal personen een massa maken

- van 109.441,90 euro winst van 9/6/2009 tot en

met 17/7/2009 veranderen in een winst van 52.484,00 euro

- een teveel in kas laten verdwijnen als ontkurkte champagne

- een tiental woningen verminderen tot 0(ondanks herhaalde

publieke en minder-publieke beloften)

- ...

De zenuwachtigheid slaat toe :

-de bevriende media wordt in stelling gebracht

(wensen worden voor werkelijkheid genomen)

-afsluiten fora voor men kan reageren

(wat een schrik om de mening te horen van

anderen dan de volgelingen)

Zoals verwacht zoals in wereldoorlog 2 :

veel zwarten

(zelfs gelaarsden)

worden plotseling wit.

Zoals verwacht : men vervalt in de fouten die men zijn

tegenstander verwijt : wanneer men iets niet weet zwijg dan

in plaats van leugens te verkondigen.

"Niet alleen de wever wordt bedreigd" :

wat een teleurstelling hij denkt over zichzelve

alleen maar in de termen groot/groter/grootste

en dan op een bord in een tuin aangeduid

worden als kleine.

En de eerste daad van de kleine is

er voor zorgen dat ik geen agenda van de

gemeenteraad ontvang sinds 1/2013.

(kinds).

rondom ivox :"dit onderzoek werd uitgevoerd bij

11.000 vlamingen" :

11.000 : 308(steden/gemeenten) = 36 vlamingen

voor aarschot : 36 op 28.636(2011) is 0,1257 %

en daar dan triomfantelijke conclusies aan

vastknopen : een voorbeeld van de

goednieuwsjournalistiek ten voordele van de

machthebbers van dat ogenblik

(in de volksmond spreekt men van 'gatlekkers")

(de voorkeur van de heilige pater)

Tien kleine negertjes in het begin

en

toen waren er nog maar ....negertjes.

de aftelling gaat onverminderd door.

bottom of page